יוזמות בולטות

שוברים ומחברים

לצאת מהמסגרת ולשבור את שגרת הלימודים, ככלי לבניית מערכות יחסים בין התלמידים, וחיזוק תחושת השייכות לבית הספר

בית ספר מקיף ד' באשדוד

צוות בית ספר מקיף ד' באשדוד הבין שכדי לממש את עקרון שמחת החיים, המוטמע בלב הגישה החינוכית פדגוגית של בית הספר – עליו לשבור את שגרת הלימודים, במובן העמוק של המילה.

הצורך לפתרון

כבית ספר שערך הקהילתיות והשייכות חרוטים על דגלו, הייתה שנת הקורונה שנה מתסכלת ומטלטלת. ברקע ההשלכות החברתיות והרגשיות של מגפת הקורונה, מצאו עצמם מורים ותלמידים, משוועים לקשר האישי ולמערכות היחסים הייחודיות המרכיבות את קהילת בית הספר בשגרה, ונעדרות מהמבנה הנוקשה של למידה מרחוק. היוזמה "שוברים ומחברים" נועדה להיבנות מהשבר, ולבסס מסורת בית ספרית שתקדם, תעצים ותחזק את תחושת השייכות בעת שגרה ובעת משבר.

על היוזמה בתכל׳ס

בכל שכבה בחטיבת הביניים נבנה צוות מוביל שכולל תלמידים ומורים, שמטרתו להוביל ימים שוברי שגרה שמהותם ומטרתם – חיבור בין התלמידים. הצוות המוביל מקבל החלטות אודות מינון, נושא, ותכני המפגשים, ומוציא אותם לפועל, בשאיפה ובכוונה להכניס תלמידים ומורים נוספים אל תוך העשייה.

ימים שוברי שגרה יכולים לכלול משחקי חברה, סדנאות אמנות, פעילויות למידה חוץ כיתתית בדגש על עבודת צוות, סדנאות O.D.T ועוד.
הצוותים המובילים מקבלים הדרכה וליווי בתחום הSEL, על מנת שהפעילות עצמה תענה על מטרת היוזמה – להעמיק ולהרחיב את מערך החוטים והקשרים בין התלמידים.

במבט קדימה

בית הספר מקווה להסתכל לאחור על שנת ,2020 הלוא היא "שנת הקורונה", כשנה בזכותה התבססה מסורת שמביאה לידי ביטוי באופן המשמעותי ביותר את עקרון שמחת החיים, המוטמע בלב הגישה החינוכית פדגוגית של בית הספר.
יוזמת "שוברים ומחברים" מיועדת להוות תשתית:
תשתית ממנה יצמחו יוזמות נוספות. כשם האימרה הידועה "הכל אנשים" – בבית הספר מאמינים שככל שמערכות היחסים יעמיקו ויתחזקו –בין התלמידים לבין עצמם, בין המורים לבין עצמם, ובין התלמידים לצוות – העשייה הבית ספרית כולה תלך ותתרחב.
כמו כן, מהווה היוזמה תשתית לעקרונות חינוכיים בשעורי חינוך, לסדרים בכיתות, לשיעורים עצמם וכן למפגשים הבלתי פורמלים שבית הספר מייצר ומאפשר.
כשנה קדימה, מצפה צוות היוזמה לראות עלייה במדדי האקלים הבית ספרי בו נמדד בית הספר במבחנים של משרד החינוך. כמו כן, מתכנן הצוות לפתח כלים עצמאיים למדידה והערכה של קהילתיות ושל תחושת שייכות.