יוזמות בולטות

קשב ולמידה

חיזוק חוסן נפשי ומיומנויות חברתיות, ככלי לשיפור תוצאות למידה

יובלים, גני תקווה

מהלך בית ספרי שמיועד לחזק ולהעמיק מיומנויות חברתיות רגשיות בעזרת מתן כלים לצוות ולילדים להתמודדות יעילה עם מצבים שונים, בדרך לשיפור יכולות ותוצאות הלמידה.

הצורך לפתרון

בית ספר יובלים הוא בית ספר קשוב המעודד תשומת לב לתהליכים פנימיים, חברתיים וסביבתיים, המובילים לפניות ללמידה וקידום הישגים. שנת הקורונה חיזקה את המצפן והאמונה הבית ספרית בדרך הזו ובגישה לפיה פיתוח מודעות עצמית והפניית תשומת הלב לעצמי ולזולת, מתן כלים למורה ולתלמיד להתמודדות עם אתגרים, חיזוק תחושת השייכות והמסוגלות לכל תלמידה ותלמיד, ושילוב כל אלה בתכנים הלימודים – משפרים את אופי, והישגי הלמידה.

על היוזמה בתכל׳ס

במסגרת היוזמה מלווה הצוות החינוכי על ידי "המרכז לחינוך קשוב ואכפתי" המתמחה בפיתוח ויישום תכניות לחינוך רגשי-חברתי לטיפוח מודעות קשובה (מיינדפולנס) וחמלה בשדה החינוכי בפרט, ובחברה בכלל.
בכל שבוע מתקיים תרגול על ידי מנחת מיינדפלונס שעוסק בשיח ריגשי וחברתי, בחדר "קשיבות ונתינה", שיוקצה לטובת היוזמה. התרגול ימשיך בכיתות בהנחיית מחנכות הכתה לאורך השבוע.

במהלך חודש יוני תתקיים פעילות בית ספרית חגיגית שמהותה – נפש בריאה בגוף בריא, שתתן הכרה ונראות למהלך המתרחש.

במבט קדימה

שאיפת בית הספר היא להטמיע את תרגול המיינדפולנס בסדירות הבית ספרית. כבר בשנה הבאה, צוות המחנכות של שכבות ה' ו' שעוברות השנה הכשרה מטעם "המרכז לחינוך קשוב ואכפתי", יעבירו את הידע שרכשו בקרב הצוות החינוכי כולו.