יוזמות בולטות

פירושי רש״י

העמקה בסוגיות מדרשיות בדגש רגשי חברתי

ישיבת בנ״ע אוהל שלמה, באר שבע

צוות ישיבת בני עקיבא אוהל שלמה בבאר שבע, בחר להשתמש בסוגיות מהגמרא והמדרש לשם לימוד, תרגול והפנמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות, כמענה להשלכות שנת הקורונה על תלמידיו.

הצורך לפתרון

אחרי שנה וחצי של למידה מרחוק, ניגש צוות הישיבה לסייע לתלמידיו להיבנות מן השברים. בייחוד הטרידו אותן שכבות ז' וח', החדשות בישיבה, שלמעשה לא חוו אותה כמעט, או בכלל. לכשהוסר איום הקורונה נוספו איומי הטילים, שהגבירו מאוד את עוצמת החרדות, שנוספו לתחושות הריחוק, חוסר השייכות וההערכה העצמית הנמוכה שחזרו עמם התלמידים. היוזמה מבקשת לשפר ולעבוד על המיומנויות החברתיות של התלמידים, על מנת להגביר את תחושת השייכות לבית הספר, שתשליך על תחושת הבטחון של התלמידים.

על היוזמה בתכל׳ס

צוות המחנכים ומספר מורים מקצועיים עובר הכשרה אינטנסיטיבית וממוקדות בנושאים של מיומנויות רגשיות וחברתיות. כשסל הכלים הזה באמתחתו, ייגש הצוות לבנות מערכי שיעור ייחודיים שמטרתם תרגול מיומנויות רגשיות חברתיות.תכני המערכים ייסובו סביב מספר מדרשים ואגדות חז"ל.

המערכים יאפשרו שיח על הסוגיות, התבוננות מעמיקה, חילוץ המיומנויות ותרגול שלהם.
במהלך חודש יוני יתקיים יום למידה חגיגי בית ספרי. כל כיתה בשכבה תלמד באופן אישי וקבוצתי סוגיות בעזרת הרב מחנך ומורה המקצועי.

בכל כיתה יהיה סבב מנחים וכל כיתה תדון באותו היום בשתי סוגיות. הורי התלמידים שירצו בכך, יוזמנו להגיע להשתתף בחגיגת הלמידה.

במבט קדימה

לבד מהעובדה שהשימוש במדרשים ככלי לפיתוח ועבודה על מיומנויות רגשיות חברתיות, הוא מיוחד ומרגש כשלעצמו, צוות בית הספר מוכוון מטרה ומקווה להשיג את מטרותיו באמצעות המהלך. לאחר חגיגת הלימוד הבית ספרית יתקיים תהליך של רפלקציה בקרב התלמידים והצוות, שבעקבותיו התלמידים יפנימו את אותן המיומנויות ויעלו רעיונות מה לעשות איתן.

הצוות מקווה לראות את תוצאות המהלך בהפסקות, באיסוף עדויות משימוש במיומנויות שנלמדו בקרב התלמידים.
מעבר לכך, מקווה צוות בית הספר שהמהלך הוא רק יריית הפתיחה להטמעת בית מדרש חברתי בשנים הבאות בלב העשייה הבית ספרית.

על בסיס היוזמה, יקדם הצוות פרויקט לימוד מדרשים והבנה של מיומנויות חברתיות ורגשיות דרכם, שייכנס לתוכנית הלמידה של החטיבה בשנה הבאה.