יוזמות בולטות

ניפגש בפינת הקשת בענן

איך מצליח בית ספר בחברה הבדואית להתגבר על אתגרי אלימות בין תלמידים, וליצור תחושת שייכות.

בית הספר אלחוארזמי ברהט

התנסויות חוויותיות קבוצתיות, מאתגרות ומגבשות, שמהותן חינוך לערכי הנתינה, הסובלנות, אהבת וקבלת האחר, במרחב למידה המותאם למטרה בבית הספר אלחוארזמי ברהט.

הצורך לפתרון

בית ספר אלחוארזמי ברהט משלב בתוכו תלמידים ממגזרים שונים בתוך המגזר הערבי, ומתפקד למעשה כבית ספר רב תרבותי, שהקבוצות השונות בתוכו מנוכרות ועוינות האחת כלפי השנייה. ככזה, מתמודד הצוות בשגרה עם אתגרים ביצירת תחושת שייכות וגאווה כיתתית, ולא פעם עם התנהגויות אלימות מילולית ופיזית, ותחושת חוסר בטחון וחוסר סובלנות וקבלה כלפי האחר. שנה שלמה של למידה מרחוק העצימה פי כמה את כל האתגרים הללו, והוסיפה אליהם חוסר היכרות של ממש בין תלמידי שכבת ז', החדשים בבית הספר. אלה למדו בקפסולות, ונוצר מצב שלא מכירים האחד את השניה או אפילו יודעים מי חבר לכיתה שלהם. יוזמת 'ניפגש בפינת הקשת בענן' נולדה מתוך המציאות הזו, ומבקשת לפתח בתלמידים את היכולת להכיר בעמדה של אחר שהוא בעל רקע/ דעה/ תרבות שונה, ולגלות אמפטיה כלפיו.

על היוזמה בתכל׳ס

בחדר מותאם ומעוצב שייוחד ליוזמה, מתקיימות סדרות חווייתיות שאורכן שבוע כל אחת, לתלמידים.
האחת בנושא וויסות רגשי שתכניה סובבים סביב ערך הסובלנות, והשנייה שמטרתה חיזוק הקבוצתיות, שיפור עבודת הצוות ויצירת גאוות יחידה.

הסדרות ייצאו לדרך לאחר תהליך היגוי ותכנון של צוות מוביל מטעם בית הספר, שחלק מהותי ממטרתו הינו שילוב של כל צוות בית הספר בתוך היוזמה.
עם סיום הסדרות, יתקיים שבוע סיכום ועיבוד החוויות בקרב התלמידים וכן בקרב הצוות.

במבט קדימה

זהו תחילתו של מסע ארוך בו מתחיל לצעוד בית הספר, בכל הנוגע להפחחת האלימות ולהגברת תחושת השייכות בתוך בית הספר.
על בסיס הנעשה באתגר, תיבנה תוכנית נוספת ברוח הזו, שתוטמע בשנת הלימודים הבאה בשכבות האחרות.

על מנת למדוד את הצלחתו באופן מוחשי, הגדיר בית הספר יעדים מדידים כבר לשנה הזו. אלה כוללים ; השתתפות מלאה של כל תלמידי שכבת ז', מעורבות של לפחות 10% מהורי השכבה בתהליך. כמו כן ייבחנו מדדים רגשיים ואובייקטיבים באמצעות שאלונים שיועברו לתלמידים עם סיום התהליך.