יוזמות בולטות

נוטעים חיבורים

תהליך רגשי רב מימדי לשיפור האקלים הבית ספרי

נטעים, עין שמר

צוות בית החינוך נטעים הגה תהליך כיתתי רב שלבי, שמטרותיו ליצור קשרים אישיים קרובים ומעמיקים בין התלמידים, לחזק את האקלים הכיתתי והבית ספרי, ולפתח את החוסן הנפשי של התלמידים על ידי ביטוי רגשי.

הצורך לפתרון

בבית החינוך נטעים לומדים התלמידים בכיתות מעורבות בנים בנות, ומכיתה ד' ישנה הפרדה מגדרית, ולמעשה נוצרות כיתות חדשות. בנוסף, התלמידים מגיעים מכמה ישובים באזור, שקיים ביניהם ובתוכם מתח. אותו המתח בין הישובים ובתוך הישובים ניכר מאוד ומשפיע ישירות על האווירה החברתית בכיתה. היוזמה מבקשת לתת מענה לצרכים אלו.

על היוזמה בתכל׳ס

במסגרת היוזמה קורים כמה תהליכים מקבילים, ומשלימים.
אחת לשבוע, ביום ושעה קבועים, הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות – קבוצה אחת עם המחנך/ת ואחת עם היועצת. הקבוצות כוללות עד 10 תלמידים על מנת לאפשר במה לכל אחד ואחת.
כל מפגש נוגע באחד מחלקי מעגל הלמידה החווייתית, ולמפגשים מבנה קבוע הכולל שיח רגשי בפתיחה, פעילות חווייתית ועיבוד רפלקטיבי.
בין המפגשים, במהלך השבוע, הכיתה קוראת יחד עם המחנכת ספר או סיפור, או צופה בסרטון שנוגע ביחס לשונות ול"אחר". תלמידי הכיתות יפגשו לשיח עם חריגים בחברה שהתמודדו עם השונות שלהם וישתפו באתגרים עמם התמודדו.
כמו כן במקביל, כל כיתה תעבוד על פרוייקט במרחבי בית הספר, בדגש על עבודה שיתופית.
לסיום, כל כיתה תצא ליום שיא שיופעל בחלקו על ידי התלמידים עצמם וחלקו על ידי גורם חיצוני מקצועי.

במבט קדימה

צוות בית החינוך תולה תקוות בתשומות המושקעות במהלך, על מנת להגיע למצב שייווצרו קשרים טובים יותר בין ילדי היישובים השונים ושהמריבות בכיתה יפחתו.
תמונת העתיד המצופה בעקבות היוזמה היא שהאווירה בכיתות תהייה נינוחה יותר ויתקיימו יותר התנהגויות פרו חברתיות בכיתה.
בכל הנוגע לקשר בין הצוות לבין התלמידים, הציפיה היא שהקשר וההכרות של המחנך את התלמידיו יתחזק כתוצאה מתחושת השייכות, האמון והשיח הפתוח בקבוצות ושהתלמידים ירגישו נוח יותר לשתף בקשיים חברתיים אישיים.
בשאיפה ואלה אכן יהיו תוצאות המהלך, תהיה זו יריית הפתיחה לשנה חדשה, רעננה, שתתחיל ברגל ימין, עם תחילת תשפ"ב ותכלול תכנית חברתית-אקלמית-רגשית על בסיס הלמידה והלקחים.