יוזמות בולטות

מיצירה להעצמה

הבעה יצירתית ככלי להגברת חוסן רגשי

ממ״ד אוהל שלום, גדרה

משחר ההיסטוריה האנושית משמשת האמנות את בני האדם ככלי לביטוי והבעת תחושות, ולעיבוד תהליכים וחוויות רגשיות. צוות המורים בממ"ד אוהל שלום בגדרה בחר עבור תלמידיו בתהליך היצירה האמנותית ככלי לביטוי עצמי, העצמה ושיקום תחושת השייכות, בעקבות משבר הקורונה.

הצורך לפתרון

בממ"ד אוהל שלום בגדרה לומדים תלמידים מוכשרים אמנותית המגיעים ממשפחות במצב סוציואקונומי נמוך. תקופת הקורונה שכידוע העצימה פערים חברתיים, גרמה לאחוזים גדולים של היעדרויות ממושכות של התלמידים בלמידה מרחוק, יצרה פערים לימודיים גדולים אשר הובילו לקשיים רגשיים ולנשירה סמויה מהלמידה בבית הספר. צוות המורות בבית הספר מבקש לאפשר, באמצעות ביטוי ויצירה אמנותית, לקרב את את התלמידים חזרה ללמידה, ולהוויית בית הספר.

על היוזמה בתכל׳ס

בשלב הראשון, בשיעורים פרטניים יערכו שיחות אישיות עם התלמידים לבחירת תוכן מסקרן שיבחרו להעמיק בו. התלמידים יכינו עיצוב רישומי של היצירה אותה ירצו לבטא בתמיכה והדרכה של צוות המורים המשתתף ביוזמה.

לאחר מכן יחולקו התלמידים המשתתפים ביוזמה לקבוצות קטנות, כאשר לכל קבוצה מורה שתלווה אותה מתחילת התהליך ועד סופו. תהליך היצירה ילווה במשימות חקר אודות הנושא בו בחרו להתמקד, וכמו כן, יתקיים יום מרוכז בו ייצאו התלמידים לסיור במוזיאון, וישתתפו בסדנה עם אמן.

 

במבט קדימה

צוות בית הספר תולה תקוותיו בכך שהמהלך יוריד באופן משמעותי את אחוז הנשירה הסמויה של התלמידים בבית הספר, יחבר את הלומדים את הלמידה ויחזק את מערכת היחסים בין התלמידים וביניהם לצוות החינוכי.

כמו כן, שואף הצוות לפתח מודל עבודה שמחבר בין אמנות, שיח, מפגש ותכנית לימודים דיסציפלינרית. על בסיס התהליך והלקחים שיופקו ממנו, שואף הצוות לקדם פרויקט דומה שיכנס לתכנית הלמידה של הכיתה, וכיתות נוספות, בשנה הבאה.