יוזמות בולטות

מחוברת מחוברת מחוברת

אחרי הסערה, מתפנות במדרשית קמה להשיב את השפה הרגשית למקום של כבוד לה הוא ראוי.

מדרשיית קמה, ירוחם

במדרשיית קמה בירוחם מאמינים בביסוס השפה הרגשית במרחב הבית ספרי ובפיתוח השפה הרגשית כמקדמת למידה וצמיחה אישית של כלל תלמידות ביה"ס. תוכנית "מחוברת" מבקשת לחבר את כיתה ז' ו-ט' שנקלטו בבית הספר בתחילת שנת הקורונה, הלוא היא "השנה האבודה" – לאותה הרוח.

הצורך לפתרון

עם תחילת שנת הלימודים תשפ"א (ספטמבר 2020) הצטרפו אל מדרשיית קמה כ-65 תלמידות חדשות; כלל תלמידות כיתה ז' וכשליש מתלמידות כיתה ט'. בשנה הראשונה שלהן בבית הספר הן לא נכחו בו כמעט בכלל, ומכאן שלא הכירו את חברותיהן לכיתה, את הצוות החינוכי ולא ספגו את האקלים הבית ספרי. את תחושת החיבור לבית הספר ולמרחב החברתי שנפגעה מאוד בשל שנת הקורונה, מבקשת היוזמה לשפר.

על היוזמה בתכל׳ס

במסגרת התוכנית, יתקיימו סדרות של 6 מפגשים שבועיים באורך של שעה וחצי, שיתקיימו בקבוצות קטנות של עד 12 תלמידות בקבוצה.
כל תלמידה תבחר את הקבוצה אליה היא רוצה להשתייך, על פי תחום העניין שלה: תיאטרון, אילוף כלבים, היפ הופ, נגרות, שדאות, בישול.

כל מפגש קבוצתי יונחה על ידי שני מנחים – אשת צוות חינוכי, ואיש מקצוע מתחום העניין.
מבנה המפגשים הוא נגזרת למטרות היוזמה – יצירת תחושת חיבור, גיבוש ושייכות מחודשת לתלמידות כיתה ז' ו-ט'.

על מנת להשפיע על האקלים של קהילת בית הספר, המפגש האחרון בסדרה יתקיים במשותף עם ההורים, במסגרתו ייצרו התלמידות וההורים תוצר משותף.

במבט קדימה

במבט קדימה, צוות בית הספר מלא תקווה כי התוכנית תסייע לצמצם באופן משמעותי את הפער הגדול שנוצר לתלמידות בית הספר החדשות, בהיבטים של תחושת השייכות, בתוך בית הספר ולבית הספר.

במדרשיית קמה שהשיח הרגשי בה מוטמע ביסוד התפיסה החינוכית, החשיבות לכך כפולה ומכופלת.
את פירות היוזמה מקווה לקצור בית הספר, באמצעות התחלה ברגל ימין, של שנת תשפ"ב הקרבה ובאה.