יוזמות בולטות

כלים לחיים

ארגז כלים להתמודדות עם אתגרי החיים

ראשית בנות, תל אביב

הצוות החינוכי של בית הספר "ראשית בנות" בתל אביב, מסתכל קדימה בדאגה על חופשת הקיץ הארוכה שבפתח. יוזמת "כלים לחיים" מיועדת לשלוח את התלמידות לחופשת הקיץ עם ארגז כלים שישמור עליהן מרחוק, יחזק את מכלול הזהות האישית, יקדם ליכולת ההבעה העצמית שלהן, יסייע להן בשמירה על קשר עם חברות בחופשה, ולהתנהל נכון ברשת.

הצורך לפתרון

התלמידות בבית ספר "ראשית בנות" בתל אביב, מגיעות מרקעים סוציואקונומיים שונים ומגוונים. קשיים שונים שלהן מביאים למצבי תסכול, להימנעות מהתמודדות, לקושי בהתמדה, לעימותים בין אישיים, חרמות, אלימות מילולית ואף במקרים חריגים אלימות פיזית. יוזמת "כלים לחיים" מבקשת לצייד את התלמידות בארגז כלים של מיומנויות תקשורת בין אישית, שישמשו אותן בין כתלי בית הספר ומחוצה לו, להתמודדות עם סיטואציות שונות הנקרות בדרכן.

על היוזמה בתכל׳ס

במסגרת היוזמה נבחרה שכבה אחת, שכיתותיה מחולקות לחצאי כיתות.
הקבוצות הקטנות יקיימו מפגשים אחת לשלושה שבועות עד סוף השנה, בתחום התאטרון (פסיכודרמה/ פלייבק עם שחקן אחד), כאשר כל חצי כיתה מלווה מורה שהיא מנחת הקבוצה.
במסגרת הסדנאות יתמודדו התלמידות עם אתגרים שיחייבו אותן להעמיק את ההיכרות עם עולם הרגשות שלהן, להרחיב את יכולת תמלול הרגשות והמחשבות שלהן, לקחת חלק בשיח רפלקטיבי, ולתרגל שיח חיובי בין התלמידות.

במבט קדימה

על בסיס העדויות והפקת הלקחים שיעלו במסגרת היוזמה, ימשיכו היועצת והמחנכות הפעילות בכיתות, גם בשנה הבאה.