יוזמות בולטות

כוח צביקה

תלמידות יוצרות את תבנית נוף נעוריהן

אולפנת בני עקיבא, לכיש

צוות אולפנת בני עקיבא בלכיש מיישם הלכה למעשה את האימרה "האדם תבנית נוף מולדתו", ויוזם אפשרות לתלמידות לקחת חלק אקטיבי בעיצוב המוסד – על מנת לגרום להן להרגיש חלק ממנו.

הצורך לפתרון

כמה פשוטים הדברים הדרושים, כדי לגרום לאדם להרגיש שייך למקום. אולפנת בני עקיבא בלכיש שואפת להיות בית עבור הלומדות בו. השנה האחרונה אתגרה מאוד את ערכי המוסד, שתחושת השייכות היא ערך בסיסי בתפיסה הפדגוגית המנחה את המקום. אחרי שנה בה עמד הבית ריק כמעט כל הזמן, מבקש צוות המחנכות של המקום, לעשות פעולה ממוקדת מטרה ומשמעותית, שתשיב בו רוח, ובעיקר – תגרום לתלמידות להתחבר מחדש ובמהרה, אל האולפנה ולהווייתה.

על היוזמה בתכל׳ס

במסגרת היוזמה מתכננות ומקימות בנות האולפנה יחד ובשיתוף של צביקה – אב הבית – פינת חמד שתשמש את התלמידות, ותגביר את תחושת השייכות שלהן למוסד.

התלמידות עצמן הן אלה ששותלות את הצמחים, פורשות את ההשקייה, בונותאת הספסלים, ומקימות מרחב לדשא.

הפעולה עצמה מלווה בשיח ובחיבור התלמידות למטרה בשקיפות, בקצב איטי ונינוח, תוך שבירת ההיררכיה המקתיימת בלמידה הרגילה בכיתה בין מבוגרים ותלמידות.

במבט קדימה

פינת החמד המוקמת בימים אלו תלווה את בנות האולפנה החדשות בכל שנותיהן בה. הקמתה היא השורש הניטע, וטיפוחה לאורך שנות הלימודים שלהן תעמיק את אותו החיבור, בשאיפה שיילך איתן באשר יילכו בהמשך חייהן.

הצוות שואף לראות את תוצאות המהלך עוד השנה, בראש ובראשונה על ידי מעורבות של מרבית בנות האולפנה בתהליך העבודה עצמו, לצד צביקה, אב הבית, ולאחר מכן בעדויות על תחושת התמודדות, מסוגלות ושייכות של התלמידות בעקבות היוזמה. עדות ברורה להצלחת היוזמה תהיה הגעה של הבנות במהלך חופשת הקיץ לטיפול וטיפוח פינת החמד.

במבט קדימה, התלמידות המקימות את הפינה יחנכו וידריכו את השכבות הבאות שייקלטו באולפנה, אודות הפינה והדרוש לצורך תיחזוקה.