יוזמות בולטות

חיבוק

נוכחות, קשר ואהבה לשיקום אקלים בית ספרי

ערב אלהיב פרוש רמאנה, רומת הייב

צוות בית ספר ערב אלהיב פרוש רמאנה במהלך חינוכי חכם ומיטיב, זיהו שהתלמידים המפריעים ומאתגרים את האקלים הבית ספרי למעשה קוראים לעזרה, ומינפו את הקריאה להזדמנות חינוכית של העצמה.

הצורך לפתרון

עם החזרה לשגרה, מצא עצמו צוות בית הספר מתמודד עם מספר מצומצם אך מאוד נוכח של תלמידים מאתגרים, שלפני משבר הקורונה לא היו ידועים כתלמידים עם קשיי התנהגות, מה שהעיד באופן ברור וחד על כך שמדובר בהשלכות רגשיות של השנה האחרונה. כדי לסייע לאותם התלמידים, שהשפעתם ניכרה על האקלים הבית ספרי הכללי באופן שלילי, החליט הצוות לתת לאותם התלמידים את החיבוק אותו הם מבקשים כל כך באמצעות ההתנהגות הפוגענית, שלמעשה משדרת מצוקה.

על היוזמה בתכל׳ס

במסגרת היוזמה, ימפה הצוות ויאתר תלמידים מכיתות ה'-ו' שהצורך לשיקום רגשי חברתי בולט אצלם. על בסיס אותם התלמידים תיבנה קבוצה, שתיקח חלק ביוזמה. במסגרת היוזמה, תלמד אותה הקבוצה במשך ארבע שעות שבועיות בכל שבוע, מקצועות ליבה (מתמטיקה, שפה ומדעים) באמצעות משחק ולמידה חווייתית. במסגרת הלמידה ייצרו התלמידים תוצרים אותם יציגו ביום שייועד לכך בסוף השנה, מול כל בית הספר. באופן הזה, אותם התלמידים יזכו לבמה חיובית ומיטיבה, מה שיתרום להם באופן אישי ולאקלים המוגן והמעצים של בית הספר ככלל.

במבט קדימה

הערכה והפקת לקחים מתוך העשייה החינוכית יאפשרו המשכיות, שתבוא לידי ביטוי הן במודל העבודה סביב מיפוי ובנית קבוצות העצמה ייעודיות, והן סביב תפיסת התפקיד החינוכי של הצוות מול תלמידים המבקשים עזרה גם אם בשפה והתנהגות מאתגרים.