ידע

התחום החברתי-רגשי הפך לתחום 'חם' בשדה החינוכי, וטוב שכך. תחום זה כולל תתי-תחומים וכיוונים מרובים ומפת הידע בתחום מסועפת ומתפתחת. 
כחלק ממטרות האתגר, אנו מבקשים להנגיש לכם ידע ותוכן בתחום, בעיקר על ידי יצירת שפה משותפת וחיבור לארגונים ומאגרי ידע מצוינים, העוסקים בנושאי האתגר.
 

טיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות על-פי מעגל המיומנויות של ארגון CASEL

תחת הכותרת 'למידה חברתית-רגשית' נמצא עולם ומלואו. הארגון האמריקאי CASEL מוביל את התחום בעולם ומגדיר חמישה מרכיבי יסוד – מודעות עצמית, הכוללת מיומנויות כגון זיהוי רגשות, ביטחון עצמי, מסוגלות עצמית ; ניהול עצמי, הכולל מיומנויות כמו ניהול לחץ, מוטיבציה, התמדה והצבת מטרות. מודעות חברתית כוללת את היכולת להיכנס לנעלי האחר, להיות אמפתי ולקבל את הזולת, מיומנויות בין-אישיות עוסקות ביכולת לעבוד ביחד, לפתור בעיות וקונפליקטים, לתקשר ולבנות מערכות יחסים, ומרכיב קבלת החלטות אחראית טומן בחובו מיומנויות כמו זיהוי בעיות, ניתוח מצבים ורפלקציה.

למידה היא חברתית, היא רגשית והיא קוגניטיבית… הילדים והמורים עברו טראומה ואם נשתמש בתכנית הלימודים הקודמת נביא להם יותר נזק מאשר תועלת. עכשיו האתגר הוא לחבר מחדש את התלמידים והמורים אל הלמידה בבית הספר
פרופ' לינדה דרלינג-האמונד, פורבס, 2021

שאלות מנחות 

האם יש לך רעיון ליוזמה חינוכית שתפתח את אחת המיומנויות הללו או מיומנויות נוספות במסגרת הכיתה/ השכבה /בית הספר?

האם יש לך רעיון יצירתי להעמקה של מיומנות חברתית-רגשית שתופסת מקום בבית הספר וברצונך לחזק ולפתח?

האם יש לך רעיון ליוזמה חינוכית שתפתח את אחת המיומנויות הללו או מיומנויות נוספות במסגרת הכיתה/ השכבה /בית הספר?

האם יש לך רעיון יצירתי להעמקה של מיומנות חברתית-רגשית שתופסת מקום בבית הספר וברצונך לחזק ולפתח?

האם יש לך רעיון ליוזמה חינוכית שתפתח את אחת המיומנויות הללו או מיומנויות נוספות במסגרת הכיתה/ השכבה /בית הספר?

האם יש לך רעיון יצירתי להעמקה של מיומנות חברתית-רגשית שתופסת מקום בבית הספר וברצונך לחזק ולפתח?

פיתוח אמפתיה / חינוך אמפתי

אמפתיה היא יכולתו של אדם להיכנס לנעלי האחר, להחזיק בפרספקטיבה של אחר, להבין אותו, את תחושותיו. מומחים מובילים בעולם מתחומי מדעי המוח וההתנהגות מצביעים על קשר ישיר בין רמת האמפתיה של האדם לבין דרך התנהגותו בחברה. המשוואה פשוטה: ככל שדרך החשיבה האוטומטית של האדם היא יותר אמפתית, כך באופן ישיר הוא יהיה יותר רגיש לזולת ופחות אלים ותוקפן. ההתקדמות הגדולה של עולם המדע הובילה לפריצת דרך ביכולת לזהות את תהליך האמפתיה שמתרחש במוח ולחזק אותו בדרך של אימון ותרגול.

"למידה זקוקה ליחסי קירבה שמאפשרים להתגבר על קושי ולהתמודד. ילדים לומדים טוב כשהם מרגישים בטוחים, מחוזקים ונתמכים בידי קהילה של תלמידים אחרים"
פרופ' לינדה דרלינג-האמונד, פורבס, 2021

שאלות מנחות 

האם יש לך רעיון שיפתח את החשיבה האמפתית שלך, של הצוות ושל תלמידייך? את היכולת האמפתית?

האם יש לך רעיון לחיזוק שרירי האמפתיה של הצוות ושל התלמידים?

האם יש לך רעיון שיפתח את החשיבה האמפתית שלך, של הצוות ושל תלמידייך? את היכולת האמפתית?

האם יש לך רעיון לחיזוק שרירי האמפתיה של הצוות ושל התלמידים?

האם יש לך רעיון שיפתח את החשיבה האמפתית שלך, של הצוות ושל תלמידייך? את היכולת האמפתית?

האם יש לך רעיון לחיזוק שרירי האמפתיה של הצוות ושל התלמידים?

חיזוק תחושת שייכות לבית הספר

שייכות – אותה תחושה פנימית שאני חלק מקבוצה או מסגרת שמקבלת ואוהבת אותי, שאני בעל משמעות ושיש לי מקום בעולם. ישנם שלושה חלקים לתחושת שייכות: שייכות בינאישית (שיחות, פעילות חברתית); שייכות מבנית (תכנים, פרקטיקות, טקסטים); ושייכות מוסדית (ארגון שבדרך שבה הוא מתקיים מעניק תחושה שהפרט בו הוא רצוי).

בשנה האחרונה, בית הספר המוכר התערער ואיתו נסדקה תחושת השייכות הן של המורים והן של התלמידים. קיימים פערים בין חוויות מורים לבין חוויות תלמידים בנושא זה – מורים חווים את חווית השייכות בעיקר כהיבט בין-אישי, ומכאן שכדי לחזק תחושות של שייכות יש לחזק פעולות בין-אישיות (שיחות אישיות מיוחדות, פעולות יזומות לדיאלוג, מעגלי שיח מיוחדים וכדומה).
תלמידים תופסים זאת כחלק מחיי הכיתה, ההוראה והלמידה. מבחינתם, התגובה הפשוטה ביותר של המורה, המבט שלה, הטון שבו פנתה במהלך השיעור, הם הסיפור המרכזי שמשפיע על תחושות שייכות. בעיניהם, האכפתיות, תחושת הקבלה וההכרה נבנות דרך יומיום חינוכי ומכאן שעלינו לתת לכך דגש מיוחד.

"עלינו לעצב מחדש את בית הספר – לבטא יחסים חמים ולהעניק תמיכה חברתית ורגשית, תוך בניית קהילה, אמון ותחושת שייכות של התלמידים ומשפחותיהם"
(פרופ' לינדה דרלינג-האמונד, פורבס, 2021)

שאלות מנחות 

האם יש לך רעיון לחיזוק פרקטיקות של קבלה, הכרה ואהבה במסגרת היומיום?

האם יש לך רעיון שיגרום לכל תלמיד/ה להרגיש שייכ/ת?

האם יש לך מחשבה מקורית על הנגשה של תכנים/מרחבים/חוויות לכל תלמיד ותלמידה?

על שילוב תכנים וטקסטים שיאפשרו לכל תלמידה ותלמיד להרגיש רצויים ממש כפי שהם?

האם יש לך רעיון לשיקום תחושת השייכות דרך חיבור ההורים לתהליך?

האם יש לך רעיון לחיזוק פרקטיקות של קבלה, הכרה ואהבה במסגרת היומיום?

האם יש לך רעיון שיגרום לכל תלמיד/ה להרגיש שייכ/ת?

האם יש לך מחשבה מקורית על הנגשה של תכנים/מרחבים/חוויות לכל תלמיד ותלמידה?

על שילוב תכנים וטקסטים שיאפשרו לכל תלמידה ותלמיד להרגיש רצויים ממש כפי שהם?

האם יש לך רעיון לשיקום תחושת השייכות דרך חיבור ההורים לתהליך?

האם יש לך רעיון לחיזוק פרקטיקות של קבלה, הכרה ואהבה במסגרת היומיום?

האם יש לך רעיון שיגרום לכל תלמיד/ה להרגיש שייכ/ת?

האם יש לך מחשבה מקורית על הנגשה של תכנים/מרחבים/חוויות לכל תלמיד ותלמידה?

על שילוב תכנים וטקסטים שיאפשרו לכל תלמידה ותלמיד להרגיש רצויים ממש כפי שהם?

האם יש לך רעיון לשיקום תחושת השייכות דרך חיבור ההורים לתהליך?

מעורבות בלמידה ומכוונות עצמית

הקורונה כמו חזתה עתיד, חשפה בפנינו מה צריך לדעת כל אדם כדי להצליח. תקופת הקורונה חיזקה את ההבנה כי החלקים הלימודיים לא מופרדים מחלקים רגשיים ובין-אישיים. 'למידה טובה' מתקיימת תמיד בתוך הקשר רגשי ובין-אישי. המצוקה, החרדה והקשיים הייחודיים של התקופה חשפו ואף העמיקו את הפער הבולט בין מסגרות שיש בהן מיומנויות רגשיות ובין-אישיות מפותחות ובין אלה שלא, ומכאן שנדרשת תשתית לכולם.

"למידה מתגברת כשהיא נעזרת בפעילות פיזית, בהנאה ובהזדמנויות לביטוי עצמי. עלינו לעסוק במשחק בחצר, בפעילות גופנית ובביטוי אומנותי, בדגש על פעולות שדורשות שיתוף פעולה, ולהשתמש במשימות לימודיות, ובפרויקטי חקר אותנטיים שמתחברים לעולם שבו התלמידים חיים"
(פרופ' לינדה דרלינג-האמונד, פורבס, 2021)

שאלות מנחות 

האם יש לך רעיון לחיזוק וטיפוח הסקרנות של הצוות ושל התלמידים? ליצירת רלוונטיות בלמידה?

האם יש לך רעיון ליצירת למידה שנובעת מתחומי עניין של הלומדות והלומדים? שמאפשרת גילוי חלומות ותשוקות?

האם יש לך רעיון ליצירת למידה שמעוררת תחושת משמעות בלומדים ובלומדות?

האם יש לך רעיון לחיזוק וטיפוח הסקרנות של הצוות ושל התלמידים? ליצירת רלוונטיות בלמידה?

האם יש לך רעיון ליצירת למידה שנובעת מתחומי עניין של הלומדות והלומדים? שמאפשרת גילוי חלומות ותשוקות?

האם יש לך רעיון ליצירת למידה שמעוררת תחושת משמעות בלומדים ובלומדות?

האם יש לך רעיון לחיזוק וטיפוח הסקרנות של הצוות ושל התלמידים? ליצירת רלוונטיות בלמידה?

האם יש לך רעיון ליצירת למידה שנובעת מתחומי עניין של הלומדות והלומדים? שמאפשרת גילוי חלומות ותשוקות?

האם יש לך רעיון ליצירת למידה שמעוררת תחושת משמעות בלומדים ובלומדות?

אקלים חברתי ומערכות יחסים

מערכות יחסים הן לב ליבו של החינוך, והמפגש האנושי בין מורה לתלמידיו הוא במידה רבה הכלי הפדגוגי הראשון במעלה במקצוע החינוך. כמו בכל הזירות – גם בחינוך – הקורונה חשפה את האמת בעוצמה, לעיתים קשה לעיכול. וכך, הצורך העצום ביצירה, שימור וחיזוק מערכות יחסים של מורה עם תלמידיה – קיבל זרקור מסנוור.

בדו"ח שפורסם לקראת ספטמבר 2020 ע"י רייך ממכון MIT ומאהטה מאוניברסיטת הארוורד, הגדירו הכותבים את 'מערכות היחסים במרכז' כאחד משבעת העקרונות המובילים ללמידה היברידית מיטבית. זו אולי אחת הסיבות לכך שהדו"ח הפך לפופולרי כל כך ונקרא על ידי אנשי חינוך רבים בארץ – הם קיבלו אישור לתובנות מקצועיות שחווים לאורך שנים – זהו לא חלק יפה, מרגש ופריבילגי, אלא מפתח הכרחי להצלחה מקצועית.

המחקר החינוכי קובע שלמידה מתרחשת היטב כשהיא נעשית במסגרת של יחסים אנושיים. אנחנו חייבים לעזור למורים לבנות כעת את הלמידה על היסודות של היחסים הללו, שמאפשרים להם להבין מה יודע כל תלמיד, במה הוא חזק ובטוח, ובמה הוא זקוק לעזרה מיוחדת
פרופ' לינדה דרלינג-האמונד, פורבס, 2021

שאלות מנחות 

האם יש לך רעיון לסדירויות/כלים/צורות למידה/כל אפשרות אחרת, שיביא לחיזוק מערכות היחסים בין תלמידים ותלמידות? בין צוות חינוכי לתלמידיו? בין הצוות החינוכי לבין עצמו? בין הצוות להורים?

האם יש לך רעיון לשיקום ובינוי של אקלים מיטבי בכיתה/בשכבה/בבית הספר? ליצירת אווירה חברתית בטוחה, מקבלת ומכבדת לכל תלמיד, תלמידה ומורה?

האם יש לך רעיון לטיפוח תחושת המוגנות של התלמידים והצוות? לניהול קונפליקטים, לתקשורת מקדמת ומקרבת? גישור במצבי משבר?

האם יש לך רעיון לחיזוק דיאלוג, שיח, קשר ומפגש אישי בין אנשים במסגרת בית הספר?

האם יש לך רעיון לסדירויות/כלים/צורות למידה/כל אפשרות אחרת, שיביא לחיזוק מערכות היחסים בין תלמידים ותלמידות? בין צוות חינוכי לתלמידיו? בין הצוות החינוכי לבין עצמו? בין הצוות להורים?

האם יש לך רעיון לשיקום ובינוי של אקלים מיטבי בכיתה/בשכבה/בבית הספר? ליצירת אווירה חברתית בטוחה, מקבלת ומכבדת לכל תלמיד, תלמידה ומורה?

האם יש לך רעיון לטיפוח תחושת המוגנות של התלמידים והצוות? לניהול קונפליקטים, לתקשורת מקדמת ומקרבת? גישור במצבי משבר?

האם יש לך רעיון לחיזוק דיאלוג, שיח, קשר ומפגש אישי בין אנשים במסגרת בית הספר?

האם יש לך רעיון לסדירויות/כלים/צורות למידה/כל אפשרות אחרת, שיביא לחיזוק מערכות היחסים בין תלמידים ותלמידות? בין צוות חינוכי לתלמידיו? בין הצוות החינוכי לבין עצמו? בין הצוות להורים?

האם יש לך רעיון לשיקום ובינוי של אקלים מיטבי בכיתה/בשכבה/בבית הספר? ליצירת אווירה חברתית בטוחה, מקבלת ומכבדת לכל תלמיד, תלמידה ומורה?

האם יש לך רעיון לטיפוח תחושת המוגנות של התלמידים והצוות? לניהול קונפליקטים, לתקשורת מקדמת ומקרבת? גישור במצבי משבר?

האם יש לך רעיון לחיזוק דיאלוג, שיח, קשר ומפגש אישי בין אנשים במסגרת בית הספר?

פיתוח חוסן צוותי חינוך כמשאב חינוכי

צוותי החינוך הם הלב הפועם של החינוך.

חוסנם של צוותי החינוך הוא המפתח לחוסנם של התלמידות והתלמידים, שכן הלמידה וחיי בית הספר מתקיימים בתוך מערכות יחסים קרובות ויום-יומיות. לא ניתן לצפות שצוותי חינוך שיחוו שחיקה, חרדה, חוסר בטחון, חוסר איזון, דאגה, מוטיבציה תנודתית ורגשות שליליים שונים יוכלו לצמוח ולהצמיח את התלמידים שלהם באופן מיטיב. חוסנם של צוותי החינוך מהווה, אם כך, משאב חינוכי יקר ערך בעבודתם.

תקופת הקורונה החריפה את המצבים הרגשיים המורכבים בקרב מבוגרים וילדים. כדי ליצור פתרונות אפקטיביים עבור הילדים, חשוב לשים זרקור על הלב הפועם של החינוך – על צוותי ההוראה, אשר חוו התמודדויות ייחודיות וטעונות במיוחד בתקופה האחרונה וכנראה ימשיכו לחוות.

חוסן נתפס בעברית כשילוב של גמישות ושל עמידות. פתרונות חינוכיים יצירתיים שיעניקו מענה לשני אלה יחד יפתחו את אחד המשאבים החינוכיים המשמעותיים. תמיד, וביתר שאת בימנו.

שאלות מנחות 

האם יש לך רעיון שיפתח את הגמישות והעמידות של צוותי חינוך בעת משבר ובעת שגרה?

האם יש לך רעיון לאימוץ ידע מאזורי סיכון וקונפליקט, המתמודדים לאורך שנים עם אתגר החוסן, אל המסגרת החינוכית בו את פועלת?

האם יש לך רעיון לפתרון שישלב חוסן צוותי חינוך וחוסן תלמידים באופן שיתן מענה לשני קהלי היעד במקביל?

האם יש לך רעיון לפתרון שיהווה פעולת 'מורים למורים' במסגרת תהליך בונה חוסן?

האם יש לך רעיון לשילוב כלים מעולמות החוסן הנפשי/הארגוני/הקהילתי במסגרת צוות בית הספר?

האם יש לך רעיון שיפתח את הגמישות והעמידות של צוותי חינוך בעת משבר ובעת שגרה?

האם יש לך רעיון לאימוץ ידע מאזורי סיכון וקונפליקט, המתמודדים לאורך שנים עם אתגר החוסן, אל המסגרת החינוכית בו את פועלת?

האם יש לך רעיון לפתרון שישלב חוסן צוותי חינוך וחוסן תלמידים באופן שיתן מענה לשני קהלי היעד במקביל?

האם יש לך רעיון לפתרון שיהווה פעולת 'מורים למורים' במסגרת תהליך בונה חוסן?

האם יש לך רעיון לשילוב כלים מעולמות החוסן הנפשי/הארגוני/הקהילתי במסגרת צוות בית הספר?

האם יש לך רעיון שיפתח את הגמישות והעמידות של צוותי חינוך בעת משבר ובעת שגרה?

האם יש לך רעיון לאימוץ ידע מאזורי סיכון וקונפליקט, המתמודדים לאורך שנים עם אתגר החוסן, אל המסגרת החינוכית בו את פועלת?

האם יש לך רעיון לפתרון שישלב חוסן צוותי חינוך וחוסן תלמידים באופן שיתן מענה לשני קהלי היעד במקביל?

האם יש לך רעיון לפתרון שיהווה פעולת 'מורים למורים' במסגרת תהליך בונה חוסן?

האם יש לך רעיון לשילוב כלים מעולמות החוסן הנפשי/הארגוני/הקהילתי במסגרת צוות בית הספר?

משאבים והשראה לפיתוח יוזמות חינוכיות

גלריית היוזמות באתר הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
מגוון רחב של יוזמות חינוכיות שפותחו בתכניות הקרן השונות
סרטוני יוזמות
עמוד סרטונים באתר הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
איך מפתחים יוזמה
מאגר חומרים מבית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
עמוד הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות במגזין 'הגיע זמן חינוך'
מבחר מאמרים של יזמיות ויזמים בוגרים ושל מנחי הקרן, השופכים אור על דרכים וכלים מגוונים לפיתוח יוזמות חינוכיות של צוותי חינוך.
אזימוט
אסופת מאמרים מבית הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, במסגרתה כותבים וכותבות מגוונים מציגים כיוונים ביזמות חינוכית.
גיליון סקופ מס 41 - בנושא יזמות
גיליון של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות בשיתוף הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, המעניק מבט ממוקד ומגוון על תחום היזמות החינוכית